۱-پرس سینه ۲- بالا سینه ۳-زیر سینه ۴-پشت پا ۵-جلو پا ۶-شکم
۷-پارالل ۸ -مسگری ۹-شنا سوئدی ۱۰-میز لاری
۱۱-پروانه ۱۲-اسکات پا ۱۳-سیم کش از جلو ۱۴-سیم کش از پشت
وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 140 × 70 × 125 سانتیمتر

درخواستهای عمومی

هیچ درخواستی وجود ندارد.